[Phần Mềm Bán Hàng] - Phần mềm bán hàng đơn giản
[Phần Mềm Bán Hàng] - Phần mềm bán hàng đơn giản
Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của cửa hàng bán lẻ là nhân viên bán hàng. Ngoài việc lựa chọn những cá nhân có hội tụ các phẩm chất tối thiểu như trung thực, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chăm chỉ… thì người quản lý cần có các cách thức để quản lý nhân viên thông qua những...